THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES COMMISSION

Prof. Leonard J. Maselle

Chair of the Board

Mwenyekiti wa bodi ya Tehama